Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Mở chương trình tín dụng, tiết kiệm
Được sự giúp đỡ của một số ân nhân thiện tâm, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã mở chương trình tín dụng - tiết kiệm cho 226 gia đình phụ nữ nghèo và 64 học sinh nghèo.

Hình thức của việc tín dụng - tiết kiệm là các nữ tu sẽ cho mỗi hộ phụ nữ vay mượn từ 1 triệu đến 2 triệu đồng để họ có vốn làm ăn. Sau một năm họ sẽ hoàn trả trở lại, sau đó tiếp tục vay trở lại với số tiền nhiều hơn (nếu có thể)

Mỗi tổ phụ nữ có từ 12 đến 15 người. Trong một tổ sẽ có một người làm tổ trưởng, mỗi tuần tổ trưởng sẽ đến từng hộ gia đình để thu tiền tiết kiệm tùy vào khả năng của từng gia đình.
Sau một năm các nữ tu kết hợp với các tổ trưởng tổng kết lại số tiền mà từng gia đình đã tiết kiệm được trong một năm, rồi khấu trừ vào số vốn ban đầu các nữ tu đã cho muợn.
Hình thức này xoay chuyển nhau nhằm giúp chị em phụ nữ có vốn để làm kinh tế gia đình và trợ giúp lẫn nhau trong lúc khó khăn.