Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Thành lập tổ may gia công
Các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đặc biệt quan tâm đến nữ giới, dành sự ưu ái riêng để giúp họ có một chỗ đứng cũng như một việc làm ổn định trong xã hội.
phong may gia cong
Phòng may gia công


Việc thành lập tổ may gia công bắt đầu từ năm 2003. Số lượng chị em tham gia rất đông nhưng vì thiếu phương tiện máy móc nhất là không có tiền để mua vật liệu phục vụ cho việc may mặc nên các nữ tu nhận hàng gia công từ các xí nghiệp, xưởng may tại Sài Gòn về may, ăn theo sản phẩm.

Mỗi sản phẩm như quần, áo chỉ
Ao cac So nhan may gia cong
Áo các Sơ may gia công
nhận được tiền công 800 - 1300 đồng. Như vậy trung bình mỗi ngày các chị nhận được tiền công 8000 - 10400 đồng/ người.
Với sức lao động bỏ ra mỗi ngày nhưng tiền công thì chẳng được là bao nên đa số lâm vào tình trạng thiếu thốn, không đủ chi phí. Một số cô gái trẻ vì thất nghiệp nên đến các thành phố lớn để bán cà phê, làm việc tại các nhà hàng... Cũng có không ít cô gái vì yếu lòng nên dễ dàng rơi vào cạm bẫy của cuộc đời.

Khó khăn các nữ tu hiện đang gập là chưa kiếm được nguồn vốn để các nữ tu có thể mua vật liệu về tự sản xuất thành phẩm. Có như thế đời sống của chị em phụ nữ đỡ vất vả hơn và giảm được nạn thất nghiệp tại địa phương.