Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Giúp các cụ già neo đơn
Tình hình người già bị bỏ rơi đã và đang trở thành vấn đề cấp bách của xã hội.

Người già neo đơn
Ở Việt Nam, việc con cái ruồng bỏ cha mẹ ngày càng phổ biến và trở thành một vấn nạn. Cảm thông trước nỗi cô đơn của các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã giúp đỡ, an ủi và nuôi dưỡng các cụ trong những ngày cuối đời.

Hiện nay, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đang nuôi dưỡng 18 cụ bà neo đơn tuổi từ 70 đến 90 không con cái chăm sóc. Đối với những cụ còn khỏe mạnh, có thể phụ giúp những công việc lặt vặt, các nữ tu giao cho một vài công việc như nấu nước, quét dọn hoặc chăm sóc các các cụ già yếu hơn nhằm phần nào tạo thêm niềm vui cho các cụ trong công việc.

Chỗ ở mỗi người già

18 là con số rất nhỏ trong số các cụ già đang sống cô đơn, không nơi nương tựa tại Cái Mơn.

Dẫu biết còn rất nhiều bước chân lang thang mong tìm được chỗ tựa nương trong những ngày cuối đời nhưng với khả năng hiện có các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chỉ có thể làm được những công việc như thế vì hiện tại nhà dòng còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày cho các cụ.