Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Giúp học bổng cho học sinh nghèo
Mặt bằng dân trí tại các vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn thấp so với mặt bằng dân trí cả nước. Số trẻ em không được đến trường hoặc phải bỏ học giữa chừng còn rất cao. Đa số là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải ở nhà giúp đỡ gia đình kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày. Mặt khác do sự thiếu ý thức về tầm quan trọng của việc học nên số lượng trẻ bỏ học có phần gia tăng.

Để khuyến khích các em trong vấn đề học tập, các nữ tu đã tìm cách giúp đỡ các em như mở lớp học tình thương, xóa mù chữ...
Đặc biệt là chương trình giúp học bổng cho 135 học sinh nghèo tại các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Mỗi phần học bổng bao gồm: tiền, sách vở, bút mực