Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Mục đích và các họat động từ thiện
Dòng Mến Thánh Giá là dòng địa phương, sinh ra trong đất nước Việt Nam, hiện diện trên đất nước Việt Nam, phục vụ cho người Việt Nam, dòng gắn bó với giáo phận trực thuộc Đức Giám Mục giáo phận. Đa số phục vụ trong giáo phận.

Đối tượng phục vụ là người nghèo, người mù chữ ở thôn quê, ở vùng sâu vùng xa...

Mục đích chung của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn là cộng tác với các linh mục trong việc truyền giáo qua những công việc cụ thể như:
Dạy giáo lý, văn hóa, xã hội, y tế, công tác từ thiện, thăm viếng đặc biệt là phục vụ nữ giới ở các vùng nông thôn, vùng sâu, xa thành phố và các tỉnh.

Ngoài ra, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn còn hướng về hoạt động xã hội, y tế như mở các lớp học tình thương, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ người phong, thăm viếng người già yếu, bệnh tật...
Trong các dịp lễ Giáng Sinh, phục sinh, tết truyền thống các nữ tu thường tặng quà cho người nghèo, mỗi phần trị giá 100 000 đồng.