Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công

Cập nhật
Dưới đây là những Hyperlinks đến những tin khác và tài liệu về Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.
Các bạn có thể click chuột phải vào hình Winword và chọn Save Target As
để thâu (download) những tài liệu bằng dạng Winword 2000 vào diã cứng (hard disk)


                                                                                                                                                                                   
chưa có bài cập nhật (gởi ngày )