Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Cung cấp nguồn nước sạch cho nông thôn
Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi chằng chịt, kênh rạch nối nhau chảy từ vùng này sang vùng khác nhưng vấn đề nước sạch đang rất cần thiết đối với bà con ở các vùng sâu vùng xa.
Tại rất nhiều nơi, việc thiếu nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày gần như được báo động. Những nơi nước sông không tới được hoặc nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn bà con chỉ biết trông chờ vào mùa mưa đẻ dự trữ nước sạch mà dùng.

Trước vấn đề cấp bách như vậy, các nữ tu đã giúp người dân đào 144 giếng nước sạch cho những vùng nước mặn hoặc khan hiếm nước. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều gia đình cần sự quan tâm giúp đỡ để họ có nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt.