Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công
Liên lạc
Các nhà hảo tâm có thể liên lạc trực tiếp với Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn qua e-mail, thư hay telephone

Địa chỉ liên lạc trực tiếp

Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
số nhà ??, đường ??
Xã Vĩnh Thành - Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre - Việt Nam
Tel: (84)75-875146
Email: caimonmtg@hcm.vnn.vn

hoặc
Soeur phụ trách
Agnes Nguyễn Thị Phụng
e-mail: phungagnes@hcm.vnn.vn

Hướng dẫn

Từ Thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1A (hướng về miền Tây) đi khoảng 79km đến ngã ba Trung Lương( tỉnh Tiền Giang) đi theo hướng vào thành phố Mỹ Tho. Gặp ngã ba, rẽ phải đi theo hướng phà Rạch Miễu. Qua phà Rạch Miễu sẽ đến Bến Tre. Tiếp tục theo hướng quốc lộ 56 đi Chợ Lách. Qua khỏi quà Hàm Luông khoảng 2km rẽ phải ( hướng về Chợ Lách ), đi khoảng 19km sẽ gặp Nhà Thờ Cái Mơn và Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.