Phụ Trách:
Soeur Hoàng Thị Ngọc
Phone: (848) 8964821

CẬP NHẬT
Dưới đây là những Hyperlinks đến những tin khác và tài liệu về nhà dưỡng lão Nhân Ái.
Các bạn có thể click chuột phải vào hình Winword và chọn Save Target As
để download những tài liệu bằng dạng Winword 2000 vào hard disk


                                                                                                                                                                                   
Tài Liệu về nhà Dưỡng Lão Nhân Ái (gởi ngày 06.04.2004)    
Vườn hoa nhân ái (gởi ngày 06.04.2004)    
Nghĩ về một đời người (gởi ngày 06.04.2004)