Cập nhật
Dưới đây là những Hyperlinks đến những tin khác và tài liệu về trường khiếm thị Nhật Hồng.
Các bạn có thể click chuột phải vào hình Winword và chọn Save Target As
để thâu (download) những tài liệu bằng dạng Winword 2000 vào diã cứng (hard disk)


                                                                                                                                                                                   
Mỗi người mỗi cảnh (gởi ngày 30.11.2004)