Điều trị
Đối với những em khiếm thị bình thường nghĩa là không bị các chứng bệnh khác,
hai em be
Hai em khiếm thị
Sr sẽ cho hội nhập vào xã hội thông qua việc gửi các em học tập tại các trường dành cho người khiếm thị trong thành phố.

Riêng những em khiếm thị và mắc những chứng bệnh khác như câm, điếc, tê liệt... Sr sẽ dành thời gian để điều trị và dạy học tại nhà trước khi cho các em hội nhập.

Phương pháp điều trị cho những em này là cho sờ vào các vật để các giác quan tiếp xúc với vật, xoa bóp và nắn tay, tập cho các em đi theo banh... (đối với những em bị tê liệt); tập cho các em nói... (đối với các em bị câm).

Chi phí điều trị bằng Tây Y hay Đông Y : xoa bóp, châm cứu... cũng rất tốn kém nhất là chi phí cho việc mổ mắt của các em.