Hình ảnh về Trung Tâm Thuận An
Trường Câm Điếc Lái Thiêu

Lớp học may

Lớp học may

Lớp học cắt vải

Lớp học thêu

Lớp học thêu

Em Nguyễn Hồng, một học sinh câm, điếc, học thêu

Lớp thủ công nghệ gỗ

Lớp thủ công nghệ gỗ

Lớp thủ công nghệ gỗ

Lớp học vẽ

Lớp thợ mộc

Lớp thợ mộc

Quà Giáng Sinh cho các em học sinh câm điếc

Soeur mai dự tiệc Giáng sinh với các em câm điếc và sinh viên Singapore đến thăm

Các em câm điếc dự tiệc Giáng Sinh

Các em câm điếc dự tiệc Giáng Sinh

Các em câm điếc học sinh chụp với các Soeur và nhóm sinh viên Singapore qua thăm trong sân trường