TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT THUẬN AN  Trường Câm Điếc Lái Thiêu
  Đây là một trường nội trú cho học sinh khiếm thính gồm
  320 học sinh từ 5-20 tuổi.

  Sơ lược Lịch sử hình thành và phát triển

 1. Lịch sử:
  Được thành lập năm 1886 do cha Azemar, một linh mục người Pháp , tại hội thừa sai Paris.
  • 1903: được trao cho các nữ tu dòng Thánh Phao lô.
  • 1975: được đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ lao động thương binh và xã hội.
  • 1995: được đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ giáo dục và đào tạo.
  • 1997: được đặt dưới sự lãnh đạo của đại học quốc gia TP.HCM
  • 1999: trực thuộc đại học sư phạm TP.HCM.

 2. Cơ sở vật chất
 3. :
  • Địa chỉ: B 43 ấp Bình đức, thị trấn Lái Thiêu , tỉnh Bình Dương.
  • Điện thoại 0650 743007- 0650 755587
  • Fax: 0650 743007.
  • Email: mariemaianh@hcm.vnn.vn
  • Diện tích: 16000m²
  • Diện tích sử dụng: 5000m²

 4. Chức năng, nhiệm vụ:
  • Giáo dục kiến thức phổ thông cho học sinh khiếm thính.
  • Hướng nghiệp cho trẻ, với mục đích giúp các em có thể hội nhập vào xã hội và có được một cuộc sống độc lập.
  • đào tạo giáo viên cao đẳng sư phạm chuyên ngành tật học cho các tỉnh thuộc miền Nam Việt Nam.

 5. Hành chánh quản trị:

 6. Ban giám đốc:
  • Bác sĩ Hoàng Ngọc Bản: giám đốc trung tâm.
  • Ông Nguyễn Đức Mạnh:  phó giám đốc phụ trách hành chánh.
  • Nữ tu Ngô Thị Mai Anh: phó giám đốc phụ trách chuyên môn.
  Tổ chức: gồm 3 phòng
  • Phòng giáo dục và đào tạo
  • Phòng dạy nghề
  • Phòng hành chính quản trị

 7. Quan hệ quốc tế
 8. :
  Uỷ ban II Hà Lan:
  • Trợ giúp việc đào tạo về chuyên môn và kỹ thuật cho giáo viên.
  • Trợ giúp máy nghe cho các học sinh nghèo trong chương trình can thiệp sớm.
  Caritas Thụy Sĩ:
  • Tài trợ các khoá đào tạo giáo viên dài hạn tại Trung tâm từ 1994...
* Trung tâm luôn ước mong được sự ủng hộ và trợ giúp của các cá nhân, đoàn thể trong và ngoài nước để
có đủ phương tiện phát triển cho trẻ khiếm thính về giáo dục và đời sống.

Những bài khác về Trung Tâm Thuận An
Hình ảnh về Trung Tâm Thuận An (gởi ngày 04.05.2003)
Lịch Sử Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Thuận An (gởi ngày 15.10.2002)