Phụ Trách:
Soeur Ngô Thị Mai Anh
Tel: 0650-755587
Fax: 0650 743007
e-mail: mariemaianh@hcm.vnn.vn

Đào tạo giáo viên
Nuôi dưỡng và giáo dục trẻ khiếm thính
  Địa Chỉ:
B34 Khu Phố Bình Đức
Thị Trấn Lái Thiêu
Việt Nam