Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Thuận An

Trung tâm Giáo Dục trẻ Khiếm Thính Thuận An tại tỉnh Bình Dương (Lái Thiêu) là một trường nội trú cho trẻ câm, điếc gồm hơn 300 học sinh từ 5 tới 20 tuổi.

Trung tâm Thuận An còn được người dân quanh vùng gọi bằng cái tên thân thuộc là Trường Câm Điếc Lái Thiêu, hay cái nôi của người câm điếc tại Việt Nam, vì tại đây bao thế hệ người câm điếc đã được nuôi dưỡng và giáo dục trong hơn 100 năm qua.

Là môt trung tâm giáo dục trẻ khiếm thính có chiều dầy về lịch sư, kể từ năm 1994, với tài trợ của tổ chức Caritas và sự cộng tác của trường cao đẳng sư phạm Bình Dương, trung tâm đã bắt đầu mở các khóa sư phạm trung cấp và cao đẳng để đào tạo viên giảng dạy trong trường tiểu học.
Từ năm 1999, trung tâm trực thuộc trường Đại Học Sư phạm Sài Gòn nên việc đào tạo lại càng thuận lợi hơn.

Hiện nay trung tâm đang đào tạo 55 giáo viên có trình độ cao đẳng cử nhân chuyên ngành tật học cho các trường câm điếc tại nhiều điạ phương miền nam nước Việt Nam.
Đồng thời trung tâm cũng sẽ cộng tác với khoa giáo dục đặc biệt của Đại Học Sư Phạm trong việc đào tạo chuyên môn cho những sinh viên hệ cử nhân tật học của khoa này. Hiện nay khoa đang đào tạo 27 sinh viên chính quy hệ cử nhân tật học (2000-2004)