Mo'n qua` nga`y Gia'ng Sinh 2001
Cha'u Cao Thanh Ta^m 22.06.1998
(Hie^.n nay Ta^m ca^`n pha?i uo^'ng thuo^'c Tegretol 200mg đe^? gia?m đau, ne^'u kho^ng co' thuo^'c thi` cha'u bi. đo^.ng kinh va` hay đa^.p đa^`u va`o tu*o*`ng. So^' tie^`n ca^`n mua thuo^'c trong mo^.t na(m tri. gia' 100USD. Mong ca'c ba.n đo.c trang na`y co' the^? lie^n la.c vo*'i Soeur Nha`n go*?i thuo^'c hay giu'p co* quan Thie^n Phu*o*'c tie^`n mua thuo^'c)Trong ta^m ti`nh đang vui vo*'i nga`y le^~ Gia'ng Sinh, lu'c 8g nga`y 25.12.2001, Sr. nha^.n đu*o*.c đie^.n thoa.i cu?a Cha Gia'm đo^'c Co* So*? - hie^.n đang la` Linh Mu.c Cha'nh Xu*' Gia'o xu*' Vu*o*`n Xoa`i - go.i ve^` nha` xu*' Vu*o*`n Xoa`i đe^? nha^.n qua` Gia'ng Sinh vo*'i ghi chu' la` 'pha?i ve^` ngay'. Sr. vu*`a vui vu*`a ba(n khoa(n - La. tha^.t! - Qua` gi` ma` pha?i đe^'n ngay the^' na`y? Nghi~ the^', nhu*ng vi` va^ng lo*`i, Sr. cu~ng co^' ga('ng thu xe^'p co^ng vie^.c đe^? ro^`i cu`ng Sr. Te^re^sa Xua^n (Phu. ta'), hai chi. em ve^` nha` xu*' Vu*o*`n Xoa`i nha^.n qua`.

Vu*`a đe^'n co^?ng nha` tho*`, đi qua ho^.i tru*o*`ng cu?a Gia'o xu*' - tha^'y co' mo^.t va`i ngu*o*`i ngo^`i ta.i đa^'y - đa^.p va`o ma('t Sr. nha^'t la` co' mo^.t ba` gia` khoa?ng 70 tuo^?i - tre^n tay a(?m mo^.t cha'u be' - đu*'ng mo^.t be^n the^m cha'u đo^. 6 tuo^?i to'c hung đo?. Ca? hai cha'u đe^`u do* da'y ba^?n thi?u, nhu*ng ra^'t đa'ng thu*o*ng. Đi ga^`n đe^'n cho^? 3 ba` cha'u đang ngo^`i, ba` ta ga^.t đa^`u cha`o Sr., Sr. đa'p le^~ va` ho?i ba` ta:
- Ba` ngo^`i đa^y la`m gi`?
Ba` tra? lo*`i:
- Con cho*` Cha.
Sr. ga^.t đa^`u va` va^~n vo^ tu* tie^'n ve^` pho`ng kha'ch cu?a Cha Gia'm đo^'c.

Bu*o*'c va`o pho`ng kha'ch, Cha đang ngo^`i sa(~n đe^? cho*` vo*'i ne't ma(.t vui, nu. cu*o*`i mo*? ro^.ng. Cha cha`o, mo*`i ngo^`i va` ho?i:
- The^' na`o? Đe^'n nha^.n qua` sao kho^ng mang gi` theo đe^? đu*.ng qua`. Sr. tra? lo*`i:
- Con đa^u bie^'t qua` nhie^`u hay i't ma` mang theo? Cha tie^'p:
- Qua` lo*'n la('m. Ra đa^y!
Vu*`a no'i Cha vu*`a đu*'ng le^n va` ra hie^.u đe^? hai Sr. đi theo. Cha da^~n hai Sr. đe^'n cho^~ ba` gia` lu'c na~y, chi? va`o cha'u be' ro^`i no'i:
- Qua` Gia'ng Sinh cu?a hai Sr. đa^y: ' Mo^.t Chu'a Ha`i Nhi sinh ngoa`i vi?a he`. '

Ba` gia` mo*? ta^'m kha(n qua^'n cha'u ra. Sr. nhi`n tha^'y mo^.t cha'u trai khoa?ng 1 tuo^?i, đa^`u ma(.t ghe?, cho^'c ba^?n thi?u, xanh xao, tay na('m cha(.t đa^.p lie^n tu.c va`o đa^`u, va`o ma(.t. Cha no'i tie^'p:
- Ba` đa^y la` Ngoa.i cu?a cha'u, kho^ng nuo^i no^?i cha'u, bo? cha'u ngay vi?a he` tru*o*'c ma(.t nha` tho*`. Ca'c o^ng trong xu*' pha't gia'c da^~n ba` va`o Cha.

Qua trao đo^?i, ba` ta tri`nh ba`y:
- Cha'u na(m nay ho*n hai tuo^?i. Me. cha'u bi. đie^n, bi. ngu*o*`i ta hie^'p, sinh cha'u ra nhu*ng nuo^i kho^ng đu*o*.c. Ba` Ngoa.i thu*o*ng, cha.y xuo^i ngu*o*.c nuo^i cha'u đe^'n gio*` na`y, he^'t su*'c, he^'t kha? na(ng, đi.nh bo? cha'u nhu*ng bi. ba('t đu*o*.c. Vo*'i ne't ma(.t buo^`n ra^`u, ba` tie^'p:
- Đa^y la` đu*'a con thu*' ba, hai cha'u đa^`u cu~ng ti`nh tra.ng nhu* va^.y, nhu*ng ca'c cha'u tru*o*'c bi`nh thu*o*`ng, mo^.t cha'u ba` đa~ cho mo^.t gia đi`nh xin la`m con nuo^i, mo^.t cha'u đang đi theo ba` xin a(n. Co`n cha'u Ta^m mang do`ng ma'u đie^n cu?a Me. - tay đa^.p đa^`u lie^n tu.c, muo^'n kho'c thi` kho'c, muo^'n cu*o*`i thi` cu*o*`i Ke^? đe^'n đa^y ba` ta nghe.n nga`o kho^ng no'i đu*o*.c. Cha Gia'm đo^'c nga('t lo*`i va` no'i:
- Tho^i, Hai Sr. nha^.n qua` nhe'! Mang ve^` đi!

The^' la` ba` ta trao cha'u va` go*?i ga('m. Ba` vie^'t mo^.t to*` gia^'y cho cha'u va` ke`m theo mo^.t gia^'y khai sinh cu?a cha'u.
Chu'ng to^i a(?m cha'u ve^`. Mo^.t đu*'a be' ga^`n ba tuo^?i ma` nhi`n va`o chi? ba(`ng đu*'a tre? mo^.t na(m. Sau ho*n hai tua^`n ta('m ba(`ng nu*o*'c muo^'i loa~ng, thuo^'c ti'm va` ke^'t ho*.p uo^'ng thuo^'c, chu'ng to^i mo*'i xo'a đi đu*o*.c nhu*~ng ve^'t ghe't, mu.n ghe? tre^n mi`nh cha'u. Vi` đo'i a(n, mo^~i bu*?a cha'u a(n mo^.t to^ đa^`y chu*a no. Đe^m đe^'n thi` xem nhu* ca? nha` kho^ng ai ngu? đu*o*.c vo*'i cha'u - la lo^'i inh o?i, tay đa^.p đa^`u lie^n tu.c - Cu*' the^' ma` chi.u đu*.ng...
Nhu*ng ai ngo*` đa^u! Cao Thanh Ta^m gio*` đa^y lo*'n ha(?n ra, tra('ng tre?o, ma^.p ma.p, đe.p trai nha^'t nha`, nhu*ng va^~n kho^ng que^n đa^.p tay va`o ma(.t, đa^.p đa^`u va`o giu*o*`ng. Vi` ly' do đo', chu'ng to^i đa`nh pha?i co^.t tay cha^n cha'u la.i khi cho na(`m tre^n giu*o*`ng ngu?. Ne^'u kho^ng, tay se~ đa^.p ma(.t, ngo'n cha^n ca'i se~ đu*a le^n mie^.ng nu't
Gio*` đa^y cha'u be' đu*o*.c cu*ng nha^'t, ca'c a^n nha^n đe^'n tha(m, ai ai cu~ng thu*o*ng. Đo' chi'nh la` cha'u Cao Thanh Ta^m - Mo'n qua` Gia'ng Sinh na(m 2001 cu?a chu'ng to^i.


17.01.2003 Ngu*o*`i nha^.n qua`
Sr. phu. tra'ch: Nu*~ tu Maria Du*o*ng Thi. Nha`n