Phụ Trách:
Soeur Dương Thị Nhàn
Tel: (848) 8926368
e-mail:

Nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật
Mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ rất nghèo
  Địa Chỉ:
Lô 6 - Xã An Nhơn Tây
Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh
Việt Nam