Phụ Trách:
Tu Sĩ Hoàng Văn Bình
Phone: (848) 9902079
e-mail: binhtephan@hcm.fpt.vn

Nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật
Trẻ em mồ côi, người già không thân nhân
  Địa Chỉ:
469/17C Nguyễn Kiệm
P.9 Q. Phú Nhuận
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam