Hình ảnh sinh hoạt của Chương Trình Ai Là Anh Em Tôi
Phần 2, sinh hoạt năm 2002

Ngày 17.8.2002 Trẻ em sơ sinh ở cô nhi viện Thiên Bình, Long Thành do các bà mẹ không nuôi được nên bỏ ở cổng nhà thờ, chùa để người ta mang đến cho các nữ tu nuôi

Ngày 17.8.2002 Cha Qúy cấp học bổng cho trẻ em mồ côi tại cô nhi viện Thiên Bình, Long Thànhtrong năm học mới

Ngày 17.8.2002 các ống xi măng để đào giếng vưà được mua về với tiền công thợ đào do chương trình " Ai Là Anh Em Tôi ? " tài trợ

Ngày 17.8.2002 cấp học bổng cho các trẻ em con người bệnh phong vào năm học mới tại làng phong Thiên Trợ, Phước Tân

Ngày 17.8.2002 Linh Mục Nguyễn Bá Qúy chụp chung với một người già bệnh phong (chân bị băng bó) và nữ tu phụ trách làng phong Thiên Trợ, Phước Tân