Tình Thương & Chia sẻ

Xin Quý Vị tiếp tay với chúng tôi nhận bảo trợ ....

    Kính gửi quý vị Ân nhân,

    Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị danh sách các em học sinh nghèo ở trại mồ côi Thiên Bình - Đồng Nai đang cần và xin được sự giúp đỡ, để các em có điều kiện tiếp tục đi học trong niên khóa 2002-2003.
Cả 48 em này đều rất ham học và học giỏi, nhưng cô nhi viện không đủ kinh phí để các em được đi học. Nơi đây chỉ có khả năng nuôi ăn, ở cho các em thôi, còn việc học hành trông đợi sự tiếp tay của các nhà hảo tâm, bác ái và tình thương của các vị ân nhân gần xa ...
Chúng tôi ước mong gia đình Quý Ông Bà, Anh chị em nhận bảo trợ cho một em (hoặc hơn nữa) một năm học, hay từng tháng một. Được học hành, hy vọng các em sau này những người con hữu ích cho Giáo Hội và xã hội. Đó cũng là nhờ sự giúp đỡ cuả Quý vị ngày hôm nay.
    Như Quý Vị đã biết: Từ đầu niên học, các em học sinh nào cũng phải đóng một khoảng tiền cần thiết và tối thiểu cho nhà trường, rồi còn bản thân các em và bao chi phí khác.
Xin Quý Vị tiếp tay với chúng tôi !
    Đây là chi phí cho mỗi em hàng tháng (Niên Khoá 2001-2002)
Từ lớp 1 đến lớp 03: có 20 em - mỗi em xin giúp 50.000 đồng VN / tháng
Từ lớp 4 đến lớp 05: có 14 em - mỗi em xin giúp 60.000 đồng VN / tháng
Từ lớp 6 đến lớp 08: có 07 em - mỗi em xin giúp 80.000 đồng VN / tháng
Từ lớp 9 đến lớp 12: có 07 em - mỗi em xin giúp 100.000 đồng VN / tháng
Tổng cộng 48 em này cần phải có 3.100.000 đồng VN / Tháng
    Mọi liên hệ trực tiếp hay gián tiếp, xin gửi đến:

Linh Mục Nguyễn Bá Quý
Phụ trách chương trình Bác Ái "Ai là anh em tôi ?"
Nhà Thờ Đắc Lộ, 97 Trường Chinh (CMT8)
Phường 12 Quận Tân Bình
TP HCM Việt Nam
ĐT: ( 848) 8855002)
E-mail: nguyenbaquy@yahoo.com
SOS: Xin Cứu Vớt Các Trẻ Em