Phụ Trách:
LM Vincent Nguyễn Bá Quý
Phone:(848)8855002
e-mail: nguyenbaquy@yahoo.com

Giúp đỡ người bệnh phong
người nghèo khổ, bệnh tật ...
  Địa Chỉ:
Tu Viện Đắc Lộ,97 Trường Chinh (CMT8)
Phường 12 - Quận Tân Bình
Thành Phố HCM - Việt Nam