Hình ảnh về Trung Tâm Mai Hoà


Lễ khởi công xây dựng

Lễ khánh thành

Lễ khánh thành

cổng vào

sân trong

nhà bệnh

sân trong