Phụ Trách:
Soeur Tuệ Linh
Tel: (848) 8926135
e-mail: Aidsmaihoa@hcmc.netnam.vn

Nuôi Dưỡng Bệnh Nhân AIDS Giai đoạn Cuối
Không Nơi Nương Tựa
  Địa Chỉ:
Lô 6 - Xã An Nhơn Tây
Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh
Việt Nam